Reklamefoto

foto

“Et godt reklamefoto må skapes, det kan ikke bare tas.”

Jeg leverer reklamefoto og reklamefilm til bedrifter for både trykk og digital distribusjon. Jeg liker å jobbe med små crew for å holde produksjonene så fleksible og effektive som mulig.