Case: Næringseiendom for DNB

film / drone
Alternativ til dronefoto i Oslo sentrum

Ofte ønsker kunder dronefoto eller video av områder som er vanskelig, dyrt og tidkrevende å få tillatelse til å fly i, for eksempel i Oslo sentrum. Jeg har derfor utviklet min egen teknikk i GE-filmskaperen, når droneopptak ikke er et godt alternativ.

Produktet

Videoen viser Vika Atrium, en fullservice kontoreiendom sentralt i Oslo, og er produsert for DNB. Videoen brukes som supplement til bilder i markedsføringen, og for å oppsummere hovedpunktene for interessenter.